Rullaava digipaino Suomessa

 

Tietosuojalauseke

Data-Mate Oy:n verkkosivut ja asiakasrekisteri. Voimassa 25.5.2018 alkaen.

Luottamuksesi on meille tärkeää. Tavoitteenamme on luottamuksellisten ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen. Kaikki henkilötietojen käsittely yrityksessämme tapahtuu tätä periaatetta noudattaen. 

 1. Rekisterinpitäjä

Data-Mate Oy
Merimiehenkuja 5
01670 Vantaa
Puh. 050 442 0491

 1. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Samu Scheiman
Email: samu.scheiman@datamate.fi
Puh: 040 571 2522

 1. Rekisterin nimi

Data-Mate Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerääminen ja käyttö perustuvat yrityksen ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen (asiakassuhde), nimenomaiseen oikeutukseen (markkinointilupa) tai muuhun oikeutettuun etuun (palveluiden kehittäminen, asiakaspalvelu, verkkosivuston käyttäjätilastointi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • 1. Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja sopimusten hoitaminen (tarjouspyyntöjä ja tilauksia koskeva yhteydenpito ja asiakaspalvelu sekä tilausten toimittaminen)
 • 2. Data-Maten palveluiden markkinointi
 • 3. WWW-sivun käyttäjätilastojen muodostaminen ja sivuston kehittäminen (ks. evästeet)

 

 1. Millaisia tietoja keräämme asiakasrekisteriin?

 • - Yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja www-osoite)
 • - Tilaushistoria, laskuihin liittyvät tiedot, asiakaspalautteet
 • - Yrityksen nimi, toimiala, henkilön asema yrityksessä
 • - Muita asiakassuhteen hoitamisen kannalta keskeisiä tietoja
 • - Muita markkinoinnin kohdentamisen kannalta merkityksellisiä tietoja

 

 1. Miten keräämme henkilötietoja?

 2. a) Asiakkaan itse antamat yksilöivät tiedot
 • - Tilauksiin liittyvät tiedot kerätään www-sivujen tarjouspyyntö- ja tilauslomakkeiden kautta sekä sähköpostitse, puhelimitse ja muussa yhteydenpidossa kerättävästä tiedosta
 • - Lisäksi rekisteriin voi liittyä tilaamalla Data-Maten uutiskirjeen verkkosivuilla, messuilla tai muussa yhteydessä
 • b) WWW-sivujen käyttöä havainnoimalla hankitut tiedot
 • - Evästeiden avulla tallentuu tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä sivustolla sekä tilastojen muodostamisessa käytettäviä tietoja, kuten kellonaika, paikkakunta, selaintyyppi ym. 

 

 1. Evästeet

 • - Data-Maten verkkosivuilla käytetään evästeitä ”Cookies”. Eväste selaimeen tallentuva pieni tekstitiedosto, jonka avulla kerätään tietoa selailusta. Data-Maten sivustolla evästeet asentaa kolmannen osapuolen tarjoama analytiikkaohjelmisto Google Analytics. Evästeiden avulla hankittua tietoa käytetään sivuston kehittämiseen ja kävijämäärien analysoimiseen. Evästetietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.
 • - Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää selainta tallentamasta evästeitä joko pelkästään Data-Maten sivuilla tai yleisesti internetiä selatessa. Kielto tapahtuu selaimen asetuksista tai erikseen asennettavan lisäosan avulla.

 

 1. Tietojen luovutus

 • - Data-Maten keräämiä ja tallentamia henkilötietoja käytetään ainoastaan Data-Maten omiin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien markkinointi- tai muuhun käyttöön. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää kolmansien osapuolien tarjoamissa teknisissä järjestelmissä. Osa järjestelmistä voi sijaita EU-alueen ulkopuolella. Tällöin ne noudattavat tietojen käsittelyssä Privacy Shield -järjestelyä.
 • - Rekisteröityjen tietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka liittyvät rekisterin ylläpitoon ja käyttöön, kuten tilausten hoitamiseen, asiakaspalveluun. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tekniset järjestelmät on suojattu salasanoin.

 

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Hänellä on myös oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisua. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä vastaa tietopyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojaan poistettavaksi rekisteristä kokonaan tai osittain.

Asiakassuhteen perusteella kerättyjä tietoja Data-Mate voi kuitenkin säilyttää niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoitamisen ja lakisääteisten velvoitteiden kannalta tarpeellista.

Asiakassuhteen perusteella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinoinnista ja ilmoittaa, ettei halua vastaanottaa muita kuin omia tilauksiaan koskevaa viestintää Data-Maten taholta. Sähköisen uutiskirjeen peruminen onnistuu helpoiten uutiskirjeen alaosassa olevan linkin kautta.

Ota yhteyttä

Lähetä viesti asiakaspalveluun